Adoptie van een boomspiegel, een bak voor uw huis of klimplant op de gevel

Tuinieren in de straten van Vorst? Dat mag! Droomt u ervan de tuinier(ster) van uw wijk te worden? In Vorst kan dat, dankzij het ‘vergroeningsreglement’.

Volgend op de talrijke verzoeken van burgers werd er door de gemeenteraad van 28 januari een reglement voor klimplanten op de gevel, de adopties van boomvoeten en de plaatsing van bakken langs de weg aangenomen.

Alle ideeën zijn welkom

Een bloembak op de hoek van de straat plaatsen om er bloemen in te laten groeien, planten op een muur laten klimmen, een boomspiegel adopteren ... Al deze acties dragen bij aan een totaalproject voor de vergroening van de gemeente en komen hier en daar al tot bloei.

Als zulke projecten op de openbare weg plaatsvinden, is vooraf de toestemming van het gemeentebestuur van Vorst nodig: dat is het uitgangspunt van het vergroeningsreglement!

Dit reglement is daarentegen niet bedoeld voor beplantingsprojecten van een privéruimte. Indien uw project zich op de binnenplaats van uw gebouw bevindt, heeft u dit niet nodig. Het heeft ook geen betrekking op de reeds bestaande groene ruimten (parken, tuinen, squares).

Hoe kunt u uw aanvraag indienen?

De procedure is eenvoudig!

Om een boomspiegel te adopteren of een bloembak of een klimplant te plaatsen, volstaat het het desbetreffende aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar de Dienst Leefmilieu op het adres lsollanders@vorst.brussels.

De projectdrager krijgt een toestemming voor 3 jaar, die stilzwijgend verlengd kan worden.

Indien uw aanvraag betrekking heeft op een klimplant, zorgt de gemeente voor de verwijdering van de tegels op de openbare weg zodat u kunt overgaan tot de planting!  

Lijst van de vastgesteld klimplanten


Nu is het aan u!

 

Volgend op het project van de ecologische corridor werd er overigens een brochure uitgegeven met opsomming van de verschillende burgeracties die ondernomen kunnen worden ten gunste van de biodiversiteit.

Afdrukken