Berichten van openbare onderzoeken

Hier vindt u de berichten van openbare onderzoeken in Vorst.

 

Gedurende het openbaar onderzoek zijn de dossiers online raadpleegbaar:

https://openpermits.brussels/nl
https://openpermits.brussels/nl/openbare_onderzoeken

De dossiers kunnen ook geraadpleegd worden op het gemeentebestuur, bij de dienst Stedenbouw Leefmilieu, tijdens een afspraak, aan te vragen via tel. 02 348 17 21

Technische toelichting of inlichtingen kunnen worden verkregen tijdens een afspraak, aan te vragen via tel. 02 348 17 21.

Opmerkingen en bezwaren kunnen geformuleerd worden tijdens de onderzoeksperiode:

  • per e-mail:

overlegcommissie@vorst.brussels,

  • per post ter attentie van het secretariaat van de Overlegcommissie, Brusselsesteenweg 112 - 1190 Brussel,
  • tijdens een afspraak, aan te vragen via tel. 02 348 17 21


Eenieder mag in opmerkingen of bezwaren vragen om gehoord te worden door de Overlegcommissie.
Plaats en tijdstip zullen later worden vastgelegd.
De volgorde van bespreking van het dossier in de Overlegcommissie is beschikbaar, op aanvraag, bij de dienst Stedenbouw Leefmilieu, 15 dagen vóór de zitting van de commissie.

OPGELET: rekening houdend met de gezondheidscrisis heeft de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nieuwe regels vastgesteld, zie besluit nr. 2020/052 van 23 december 2020 en meer bepaald artikel 6.

Lopende onderzoeken

MV = Aanvraag om milieuvergunning
SV =  Aanvrag om stedenbouwkundige vergunning

Datum Adres
Van 2 tem 16/03/2021 SV27406 - Berhelotstraat 181
  SV27473 - Maarschalk Joffrelaan 120
  SV27499 - Bemptlaan 43
 

SV27533 - Kersbeeklaan 96

Axonometrie

   
  MV9809 - Luikstraat 55
  MV9810 - Lusambostraat 34 A
  MV9817 - Roosendaelstraat 1-3
  MV9826 - Albertlaan 177
   
Van 16/02 tem 02/03/2021 SV27303 - Rodenbachstraat 86
  SV27352  - Van Volxemlaan 96
  SV27373 - de Fierlantstraat 161
  SV27388 - Bondgenotenstraat 146
  SV27477 - Neerstallesteenweg 363
   
Van 15/02 tem 16/03/2021 SV27502 - Bergensesteenweg
   
Van 09/02 tem 10/03/2021

SV27071 - Meyerbeerstraat - Onderlinge Bijstand

Axonometrie

  SV27624 - Jupiterlaan

 

Afdrukken
liensfocus

Lopende werven

Publicaties

Foto's

Geef uw mening

Agenda
Online conversatietafels Nederlands 26-02-2021 - 11-06-2021 — Momenteel online, anders bij de Nederlandstalige bibliotheek van Vorst- de bib - Van Volxemlaan 364
Boekzinneke - leesactiviteit voor kinderen 03-03-2021 - 16-06-2021 — Bib Vorst - Van Volxemlaan 364
Green Fabric - Workshops voor kinderen 03-03-2021 - 31-03-2021 — Brusselsesteenweg 24
Zitting van de gemeenteraad 16-03-2021 19:30 - 23:00
Bloedinzameling 17-03-2021 16:00 - 19:00 — Monte Carlolaan 91 - 1190 Vorst
Aankomende agenda-items...