Projectoproep: vooruit met de wijk 2021

In samenwerking met Net Brussel en Brussel Mobiliteit lanceert Leefmilieu Brussel de 5e editie van de projectoproep voor duurzame burgerinitiatieven.

DE PROJECTOPROEP

Collectieve moestuinen, broodovens, buurtcompost, give-boxen, autoluwe straten ... Wil je je buurt duurzamer maken? Leefmilieu Brussel zet de Brusselaars aan om de sprong te wagen en deel te nemen aan de 5e editie van de projectoproep “Vooruit met de wijk.

Financiële steun

Er is van 3.000 tot 15.000 euro te verkrijgen om ideeën te concretiseren, in functie van de omvang en de ambitie van het project.

Doelstellingen

Het project moet in de eerste plaats een burgerproject zijn. Het moet worden uitgevoerd voor en door de wijkbewoners en een beroep doen op hun ideeën, middelen, motivatie en vaardigheden. Het doel is de bewoners te verenigen rond duurzame projecten om het leefmilieu en levenskader te verbeteren en banden te smeden.

Door de coronacrisis heeft de sociale cohesie in de wijk uiteraard een bijzondere betekenis gekregen.

Er kunnen 7 thema’s worden voorgesteld:
• Collectieve compost
• Good Food (kookworkshops, collectieve moestuinen en boomgaarden of kippenhokken, ...)
• Energie
• Natuur en biodiversiteit (vergroening van straten, habitats om meer biodiversiteit aan te trekken, …)
•  Zero afval (knutselworkshops, lokaal uitwisselingssysteem of verhuur van materiaal, ...)
•  (NIEUW) Openbare netheid (opruimen van zwerfvuil, innovatieve communicatie- en sensibiliseringsprojecten rond uitdagingen inzake openbare netheid)
•  (NIEUW) Duurzame mobiliteit (projecten om het verkeer in te perken en ontmoetings- en speelruimte te creëren, bevordering van zachte verplaatsingswijzen of invoering van 'leefstraten’, ...).

Een collectief kan zich ook inschrijven voor een initiatief van Participatieve Duurzame Wijken, door te werken aan projecten met meerdere thema’s en van grotere omvang die op het niveau van een volledige wijk worden ontwikkeld.

STEUN

Als uw project wordt geselecteerd, kan er aanspraak worden gemaakt op verschillende soorten steun:  
• Begeleiding door een professionele coach bij de technische uitwerking van het project, de methodologische aspecten ervan en het groepsbeheer;
• De financiële ondersteuning kan gaan tot 15.000 euro voor participatieve duurzame wijken en ambitieuze projecten, en tot 3.000 euro voor de andere types projecten;
• Vorming;
• Netwerking met andere actoren in duurzame ontwikkeling: bezoeken op het terrein, uitwisselingen tussen projectdragers, ...
• Methodologische hulpmiddelen en technisch fiches die online ter beschikking worden gesteld;
• Contacten, bv. de expertengids, met de contactgegevens van een hele reeks bedrijven en dienstverleners, gerangschikt per thema, die u kunnen helpen met uw projecten!
• De lijst is niet exhaustief: als je andere interessante deskundigen kent of je wil je eigen knowhow delen, aarzel dan niet om ons hier te mailen!


BELANGRIJKE DATA VAN DE OPROEP

* 18/01 - 28/03/2021: Lanceer uw idee en dien een voorproject in om aanspraak te kunnen maken op ondersteuning bij het opzetten van uw project.

Neem actief deel aan de informatiesessies (01/02-10/02-25/02-09/02) die al uw praktische vragen zullen beantwoorden en u in contact brengen met andere deelnemers en belangrijke actoren.

* 29/03 - 19/09: Afhankelijk van de omvang van uw project ontvangt u begeleiding vóór de indiening van uw aanvraag, uiterlijk op 06/06 als uw subsidieaanvraag voor een themaproject beperkt is tot 3.000 euro, of uiterlijk op 19/09 als u opteert voor een ambitieus project of een participatieve duurzame wijk.

* 24/06, 5/10, 17/10: Uw aanvraag voldoet aan de ontvankelijkheidscriteria, de gemeente heeft vooraf een gunstig advies uitgebracht en uw aanvraag wordt voorgelegd aan de jury, die deze op basis van de selectiecriteria zal analyseren.

Voor de thematische projecten beraadslaagt de jury op 24/06, voor de ambitieuze projecten op 5/10.

De participatieve begrotingsraad van de Participatieve Duurzame Wijken beraadslaagt op 17/10.

Voorprojecten indienen kan tot 28 maart 2021!

INFOSESSIES

* Maandag 1 februari om 18 uur: Vorst, Elsene, Ukkel en Sint-Gillis

Doel van de infosessies:
-    Vragen over de projectoproep “Vooruit met de wijk” concreet stellen en beantwoorden, op basis van een bespreking omtrent de projecten, zodat de deelnemers hun aanvraag onder de loep kunnen nemen. Burgers kunnen er alle vragen stellen die nuttig zijn voor het opzetten van het project.
-    De deelnemers en de gemeenten in een netwerk samenbrengen:
* Contact tot stand brengen tussen gemeenten en initiatieven die een project op hun grondgebied willen uitvoeren.
* Zorgen voor de verdeling, vanaf het begin, tussen gemeenten en collectieven omtrent het opzetten van projecten, met name voor vragen in verband met de administratieve verplichtingen (aanvraag voor gebruik van een site, organisatie van een evenement in de openbare ruimte, vergunning voor het plaatsen van bakken in de openbare ruimte, ...).
* De aandacht vestigen op andere vormen van ondersteuning die de gemeenten aanbieden (terbeschikkingstelling van ruimte, communicatie, koppeling met andere projecten, ...).

-    De deelnemers en lokale verenigingen die een burgerinitiatief in hun buurt willen ondersteunen of er partner van willen worden, in contact brengen met elkaar.

De deelnemingsvoorwaarden staan op https://vooruitmetdewijk.brussels/burgerprojectoproep.

Afdrukken
liensfocus

Lopende werven

Publicaties

Foto's

Geef uw mening

Agenda
Online conversatietafels Nederlands 26-02-2021 - 11-06-2021 — Momenteel online, anders bij de Nederlandstalige bibliotheek van Vorst- de bib - Van Volxemlaan 364
Boekzinneke - leesactiviteit voor kinderen 03-03-2021 - 16-06-2021 — Bib Vorst - Van Volxemlaan 364
Green Fabric - Workshops voor kinderen 03-03-2021 - 31-03-2021 — Brusselsesteenweg 24
Zitting van de gemeenteraad 16-03-2021 19:30 - 23:00
Bloedinzameling 17-03-2021 16:00 - 19:00 — Monte Carlolaan 91 - 1190 Vorst
Aankomende agenda-items...